Sinds 2015 is CleanLight ook actief in de bloembollenteelt. Wij bieden deeloplossingen om de verspreiding van o.a. het PlamV virus, Fusarium, TVX en het Erwinia bacterie tegen te gaan. CleanLight wordt gezien als duurzame gewasbescherming omdat er geen residu wordt achtergelaten. Wij bieden UV-oplossingen voor het desinfecteren van spoelwater, kook/ontsmetwater en de boloppervlakte. De CleanLight technologie wordt nu ook ingezet bij het verwerken van pootgoedaardappelen.

Voor meer informatie, bezoek onze bloembollen website: klik hier!