De UV-kap zorgt ervoor dat de cherry tomaten ontsmet worden van alle micro-organismes die mogelijk op het product kunnen zitten. Hierdoor kan Thanet Earth een veilig product afleveren.