Kapiteyn behandeld zijn restvloeistof met de CleanLight Oxidator, hierdoor is het mogelijk het water opnieuw te gebruiken en is lozen niet noodzakelijk.